בית הספר בן גוריון QR Code

16492 보기   |   의해 디자인된 ronitkrigel  |   06-09-2014
URL을 가진 비쥬얼 QR 코드:
בית הספר בן גוריון QR Code

בית הספר בן גוריון QR Code description:


בית ספר בן-גוריון - חזון בית ספרי. בית ספר בן-גוריון יחנך לערכים של כבוד האדם לאורו של הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא, י"ח, י"ט) תוך מיצוי היכולות הטמונות בכל אדם ובשיתוף פעולה בן כל באי בית הספר.

Related: בית הספר בן גוריון QR Code, make qr code, Graphic QR Code

로드 중 ...