IW QR Code

6675 보기   |   의해 디자인된 Noortje  |   20-06-2014
URL을 가진 비쥬얼 QR 코드:
IW QR Code

IW QR Code description:


Registerleraar.nl …………………………………………………………………………………………………………………. Activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar; relevantie, aantoonbaarheid en waardering (Bijlage bij het Voorlopige Reglement Registerleraar versie 2.0) Professionaliseringsactiviteiten Professionaliseringsactiviteiten (PA’s) zijn activiteiten die expliciet tot doel hebben de kwaliteit van de beroepsuitoefening als leraar te verbeteren en te waarborgen. Ze richten zich op deskundigheidsbevordering. Werkzaamheden die bij de uitoefening van het leraarsberoep horen (zoals lesgebonden taken, schooltaken) zijn geen professionaliseringsactiviteit, ook al kan hierbij sprake zijn van leren.  

Related: IW QR Code, visual qrcode, image qrcode

로드 중 ...