Mažoji Scena QR Code

37335 보기   |   의해 디자인된 hercuzz  |   13-08-2014
URL을 가진 비쥬얼 QR 코드:
Mažoji Scena QR Code

Mažoji Scena QR Code description:


Neformalaus teatrinio ugdymo erdv? jaunimui ir moksleiviams. Tai pasipriešinimas vaik? ir jaunimo kult?rinei atskir?iai ir pagalba orientuojantis šiuolaikin?je ?vairialyp?je kult?roje!

Related: Mažoji Scena QR Code, my qr code, scan qr code

로드 중 ...